Јавни конкурс за финансирање научноистраживачких и развојноистраживачких пројеката националних мањина – националних заједница у Аутономној покрајини Војводини у 2021.години

Јавни конкурс

Правилник

Образац пријаве

Сагласност националних Савета

Категорија

Финансијски извештај

Образац извештаја

Упутство за попуњавање финансијског извештаја

Резултати конкурса