Јавни конкурс за суфинансирање текућих поправки и одржавање зграда, објеката, опреме и израду пројектно-техничке документације установа високог образовања чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина за 2021.годину

 

Јавни конкурс

Правилник

Образац пријаве

Образац извештај

Покрајинска скупштинска одлука

Резултати конкурса