Јавни конкурс за финансирање пројеката који се баве истраживачко-уметничким стваралаштвом у области уметности, с територије АП Војводине у 2021.години

Јавни конкурс

Правилник

Образац пријава

Образац за фазни извештај

Извештај

Финансијски извештај

Категорије

Упутство за попуњавање финансијског извештаја

Резултати конкурса