Јавни конкурс за регресирање превоза студената у Аутономној покрајини Војводини за 2021. годину

Јавни конкурс

Одлука о регресирању превоза студената

Измена одлуке

Образац пријаве

Извештај

Резултати конкурса