Јавни конкурс за суфинансирање учешћа на научним скуповима у иностранству научно-истраживачких радника и студената који су показали посебне резултате у 2021.години – СРЕДСТВА ПО ОВОМ КОНКУРСУ СУ УТРОШЕНА

Конкурс

Правилник

Образац пријаве

Финансијски извештај

Образац извештаја

Резултати конкурса