Јавни конкурс за суфинансирање организовања научно-стручних скупова у 2021.години – СРЕДСТВА ПО ОВОМ КОНКУРСУ СУ УТРОШЕНА

Јавни конкурс

Правилник

Образац пријаве

Финансијски план

Образац извештаја

Финансијски извештај

Резултати конкурса