КАМПАЊА 16 ДАНА АКТИВИЗМА ПРОТИВ НАСИЉА НАД ЖЕНАМА ОБЕЛЕЖЕНА У ПОКРАЈИНСКОМ СЕКРЕТАРИЈАТУ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ

Светску кампању „16 дана активизма против насиља над женама“ обележава 1,700 организација у преко 100 држава света. Кампања почиње 25. новембра Међународним даном борбе против насиља над женама и завршава се 10. децембра Међународним даном људских права. Обухвата четири важна међународна датума која повезују жене, насиље и људска права: Међународни дан борбе против насиља над женама – 25. новембар; Светски дан борбе против АИДС-а – 1. децембар; Међународни дан особа са инвалидитетима – 3. децембар; Годишњица Монтреалског масакра – 6. децембар; Међународни дан људских права – 10. децембар.

Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност активно, током целе године својим активностима доприноси реализацији Акционог плана мреже „Живот без насиља“, чија је визија живети живот равноправно, солидарно и без насиља, а мисија да повезује, координира и усмерава рад институција у Аутономној покрајини Војводини у заједничкој борби за равноправност и право на живот без насиља.

Активности Секретаријата у последње две године које су допринеле овој светској кампањи: